Onlangs is de Wet Arbeidsmarkt in Balans aangenomen (WAB). De WAB is een reparatiewet voor Lodewijk Asschers WWZ en heeft een grote impact op onze arbeidsmarkt. Het doel van de wet is flexibele arbeid minder flexibel maken en het vaste werk, minder vast. Dat vertaalt zich in maatregelen die in te delen zijn in drie pijlers; flexibele arbeid, ontslagrecht en de financiering van de WW. In deze blog wordt gefocust op de maatregelen die de grootste impact hebben op flexibele arbeid.

Voor oproepkrachten gaat gelden dat ze minimaal vier dagen voor aanvang van de dienst, opgeroepen moeten worden. Wanneer de oproepkracht geen vier dagen vooraf wordt opgeroepen, is deze niet verplicht om aan te treden voor de dienst. Wanneer de oproepkracht wel tijdig wordt opgeroepen maar de dienst vier dagen vooraf wordt geannuleerd, dan is de opdrachtgever verplicht de dienst te vergoeden.
Een andere maatregel die een grote impact heeft op flexibele arbeid is de differentiatie op de WW-premie. Voorheen werd de WW-premie gebaseerd op de sector waarin de opdrachtgever ingedeeld is. Denk hierbij aan Metaalindustrie of Bakkersbedrijf. De WW-premies horende bij de betreffende sector werden bepaald aan de hand van de hoeveelheid WW waarop beroep gedaan is in de betreffende sector. 

In de nieuwe situatie wordt flexibele arbeid ingedeeld in een eigen sector met een permanent hogere WW-premie, dan geldt voor mensen die direct in dienst zijn bij de opdrachtgever.

“Wanneer de oproepkracht geen vier dagen vooraf wordt opgeroepen, is deze niet verplicht om aan te treden voor de dienst.”

Het doel van beiden maatregelen is flex dermate onaantrekkelijk te maken, dat opdrachtgevers de werknemer direct in dienst gaat nemen. Macro-economisch heeft de markt een andere behoefte. Globalisering, mechanisatie en digitalisering maken juist dat de markt steeds meer behoefte heeft aan flexibiliteit en daarmee zou gesteld kunnen worden dat het arbeidsrechtelijke systeem dat vaste arbeid, van flexibele arbeid scheidt, op de schop moet. Daarbij is ‘arbeid’ in Nederland, vergeleken met andere landen, erg duur. Omdat productie- en logistiek Nederland het vooralsnog moet doen met deze nieuwe wetgeving, moet gekeken worden naar nieuwe innovatieve werkmethoden om met name aan die planningstermijn van vier dagen te kunnen voldoen. 

Meld je aan voor de Awareness Sessie "Grip op WAB door Demand Forecasting"

Flex in warehouse is key

Logistiek is de schakel tussen de producent en de klant. Een groot onderdeel van de logistiek is het warehouse. En de activiteiten die binnen zo’n warehouse verricht worden (orderpicking, expeditie etc.) zijn vooralsnog sterk afhankelijk van menselijke arbeid. Daarbij is de personeelsplanning in een warehouse gebaseerd op orderprognoses. Door de veranderde omstandigheden als het weer, nieuwe events, wereldwijde promoties, lagere marges wordt het steeds lastig een scherpe orderprognose op te stellen. De fluctuaties in de productvraag kan soms leiden tot enorme verschillen tussen geplande en vereiste arbeid. Dat maakt dat logistieke bedrijven een onverminderd grote behoefte hebben aan flexibele arbeidspools.

Maar hoe kan je een immer flexibeler wordende wereld, scherp aan de wind blijven bedienen, wanneer je tot 4 dagen van te voren de personeelsplanning rond moet hebben? Dat kan door technologie voor je te laten werken in de vorm van Big Data in combinatie met bewezen Machine Learning algoritmes. Die oplossing heet; Demand Forecasting. 

Demand Forecasting

Voor organisaties met een grote logistieke operatie, ligt de sleutel tot succes in het vermogen om het klantgedrag te voorspellen, dit inzichtelijk te maken en op basis hiervan snel te acteren. Nieuwe technologie, zoals Artificial Intelligence, maakt het mogelijk om klantgedrag te voorspellen en rekening te houden met veel verschillende factoren die het menselijk denken te boven gaat.

Het is de missie van Timing om klanten niet louter bezig te laten zijn met de resourceplanning, maar deze organisaties zich volledig te laten focussen om hun klanten zo goed mogelijk te services om orders zo snel mogelijk te ontvangen. Om die missie tot een succes te maken is ’s lands derde uitzendorganisatie samen met E-Tail Genius gestart om een slimme tool te ontwikkelen die per warehouse voorspelt hoeveel orders er de komende dagen worden verwacht en op basis daarvan de optimale hoeveelheid (flex)krachten adviseert. Zo kijken Timing en E-tail Genius samen vooruit, zodat de klant scherp aan de wind kan blijven doorwerken.

 

Toekomstmuziek? Nee, het gebeurt nu al. Wij zien bij diverse cases nu al dat de computer de mens heeft verslagen om niet alleen de hoeveelheid toekomstige orders te voorspellen, maar ook nog eens op basis van die orders een optimale hoeveelheid flexkrachten kan inplannen om de productiviteit (doorgaans de aantal outbound orders per kracht) te optimaliseren.

De WAB zal dus een grote impact gaan hebben op de flexibele arbeidsmarkt. Tegelijkertijd biedt nieuwe technologie ook kansen om het proces nog effectiever te organiseren. Op 31 oktober organiseren wij in de Rotterdam Science Tower een kennissessie over de WAB en bespreken wij hoe u technologische oplossingen kunt inzetten om de prestaties van uw site/ bedrijf te verbeteren.

 

Meld je aan voor de Awareness Sessie "Grip op WAB door Demand Forecasting"